ترامپ بازگشایی کشور را به تصمیم فرمانداران ایالتی واگذار کرد

نظر شما چیست ؟