ترامپ: آمریکا دوره اوج پاندمی کرونا را پشت سر گذاشته است

نظر شما چیست ؟