ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج

نظر شما چیست ؟