تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی "مهدی محقق"

نظر شما چیست ؟