تبادل آتش میان پاکستان و هند/ ۳ غیرنظامی کشته شدند

نظر شما چیست ؟