بِکش بِکش به مثابه ورزش ملی!

بِکش بِکش به مثابه ورزش ملی!

[ad_1]


این‌جا قرار نیست بحث‌ها به نتیجه برسد چون بر همگان واضح و مبرهن است که حق کاملاً با ماست و طرف مقابل است که متوجه این حقیقت آشکار نمی‌شود!

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟