بورس تا چه زمان ضررده خواهد بود؟ (فیلم)

نظر شما چیست ؟