بهترین سریال های ایرانی که باید حتما ببینیم کدامند؟

بهترین سریال های ایرانی که باید حتما ببینیم کدامند؟

به بهانه پخش فصل تازه سریال «نجلا» و استقبال مهربانی که مردم از همین سریال داشتند اصلی حسین امیرجهانی نویسنده همین اثر گفتوگو کردیم. نشان دادن ماجراهای همین خانوادهها به بدور از طنزهای کلیشه و دمدستی فرمان مهمی بود که کارگردان همین سریال به این معنی که جواد مزدآبادی توانست به لطف از پس آن برآید. فاکس ابتدا در سال ۲۰۰۳ به استدلال نگرانی از طولانی شدن همین مجموعه، ایجاد این سریال را قبول نکرد. برنامه همین بود که کل داستانهای شرلوک هولمز ساخته شود البته به عامل مرگ ناگهانی جرمی برت همین پروژه ناتمام باقی ماند. در تماشای همین سریال اساسی مجموعهای شستهرفته طرف هستید که هم داستانهایی جالب برایتان تعریف‌و‌تمجید می کند و هم از نظر فنی برای مثال از بُعد تصویربرداری و صحنهها کارش را عالی انجام میدهد. ماجرا از جایی شروع شد که خانواده حسن اهمیت بازی هادی حجازی فر، از خانواده فریدون اصلی بازی محمد بحرانی درخواست‌کردن کرد تا همسر فریدون به فرزند حسن شیر دهد. روایت از رئیسی خودشیفته و برنده در شرکتی پهناور می گوید که از قضا منشی متبحر و قابلی دارد؛ اما منشی تصمیم به سوراخ شرکت میگیرد و آقای مدیریت تمام تلاشش را به فعالیت می گیرد تا خانم منشی را در کنار خویش محافظت کند. قصه سریال از زندگی پسری میگوید که خانواده مهربانی دارد؛ اما در طی حادثهای، پدر آتشنشانش بههمراه همکارانش جان میبازد. در صورتی که می خواهید مجموعهای سرگرمکننده تماشا نمایید که دیدنی هست و موضوعش به جهت همگی دوستداشتنی هست و ریتم متعادل و مهربانی هم دارد، هیلر (شفادهنده) را به خاطر بسپارید. فرهاد اهمیت چاپلوسیهای بیش از حد توانست در یک کمپانی معماری سمت لطف بهدست آورد، کمکم خواهر او هم به تهران آمده و در منزل فرهاد و مهتاب شروع به زندگی میکند. ما در فصل نخستین یک نجلای مغرور داشتیم که نیز متکبر بود و نیز سریال کره ای وینچنزو نصیب اول سرسخت. در برابر همین کردار مردمان او هم پذیرفته که از سایر سرتر میباشد و مغرور شده است. بازیگران و ماجراهای فیلم از دلایلی بودهاند که تماشاگران را اصلی قسمتهای مختلف این سریال ملازم کردهاند. جوایز و افتخارات: غالب جوایز مختلف از جشنواره فِرست مارک کره، آکادمی خلاقیت آسیا، جشنواره کره و… بازی هنرپیشهها را نیز اعضا مختلف ستودهاند. چنین چیزی هم در دنیای دروغین رسانهها جایی ندارد. در صورتی که شما هر جور سوالی در رابطه حساس کجا و روش استفاده از سریال کره ای شادی قسمت ۳ دارید، می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

نظر شما چیست ؟