بمب ساعتی کرونا در جایگاه‌های سوخت

نظر شما چیست ؟