برگزاری یک رزمایش توسط آمریکا در خلیج فارس

نظر شما چیست ؟