برکناری دو مقام‌ چینی پس از شیوع کرونا در شرق کشور

نظر شما چیست ؟