بروز واکنش آلرژیک در ۲ دریافت‌کننده واکسن فایزر در انگلیس

نظر شما چیست ؟