برنی سندرز: ۴۰ میلیون آمریکایی در فقر زندگی می‌کنند

نظر شما چیست ؟