بررسی وضعیت جسمی آیت الله مصباح یزدی

نظر شما چیست ؟