برابری مرگ و میرهای کرونایی ۲ ماه اخیر با ۷ ماه گذشته/ زنان بیشتر مبتلا می شوند؛ مردان بیشتر می میرند

برابری مرگ و میرهای کرونایی ۲ ماه اخیر با ۷ ماه گذشته/ زنان بیشتر مبتلا می شوند؛ مردان بیشتر می میرند

[ad_1]

برابری مرگ و میرهای کرونایی ۲ ماه اخیر با ۷ ماه گذشته/ زنان بیشتر مبتلا می شوند؛ مردان بیشتر می میرند

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟