با رئیس جمهور بعدی آمریکا چه کنیم؟

با رئیس جمهور بعدی آمریکا چه کنیم؟

با رئیس جمهور بعدی آمریکا چه کنیم؟

[ad_1]

حواس مان باشد که به همان اندازه که ممکن است عده ای از ترس و وادادگی، در اندیشه مذاکره با آمریکا باشند، عده ای نیز از ترس مذاکره، مذاکره را نفی کنند… تعامل و ارتباط عقلانی با جهان، شرط بالندگی در عصر جدید است والّا کره شمالی شدن و خود را در حصار ترس پیچیدن که کار شاقی نیست: کمی تبلیغات و پروپاگاندا می خواهد، اندکی آب و نان برای سیر کردن شکم مردم و دستی پر زور برای پیچاندن گوش هایی که زیادی می جنبند و تمام!

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟