بایدن "ژنرال آستین" را رسما نامزد وزارت دفاع آمریکا کرد

نظر شما چیست ؟