بایدن: در 100 روز نخست دولتم باید همچنان از ماسک استفاده شود

نظر شما چیست ؟