بازگشت سقف تراکنش‌های بانکی به حالت عادی از ابتدای خرداد

نظر شما چیست ؟