بازگشایی مسجد الاقصی بعد از عیدفطر

نظر شما چیست ؟