بازداشت 600 معترض انتخاباتی در مینیاپولیس آمریکا

نظر شما چیست ؟