بازداشت 29 نفر به اتهام ارتباط با عوامل کودتای 2016 در ترکیه

نظر شما چیست ؟