بازداشت 10 نفر در یک مجلس ترحیم در خوزستان

نظر شما چیست ؟