بازداشت ۲ نفر بخاطر تدارک برای برگزاری مراسم عروسی

نظر شما چیست ؟