بازداشت برگزارکنندگان عروسی کرونایی در همدان

نظر شما چیست ؟