ایرانسل: مردم نتایج تخصیص فرکانس را طی سه هفته لمس می‌کنند

نظر شما چیست ؟