اهدای مدال خلاقیت وایپو به استاد شجریان

نظر شما چیست ؟