انواع مشکلات دریچه ای کدامند؟

انواع مشکلات دریچه ای کدامند؟

۱۱- هنگامی کتتر در محل خویش قرار گرفت، دکتر مقداری ماده حاجب پزشکی از شیوه کتتر به درون روزنه تزریق می کند تا بتواند آن ناحیه را اهمیت مانیتور ببیند. تشکیل لخته خون : به علت داشتن سطحی قلزی و متعدد از قلب و رگ های آن در عکس العمل حیاتی خون ایجاد لخته خواهند کرد که می تواند این امر موجب گیر افتادن لخته خون باطن دریچه و گونه های در عملکرد آن شود و از روش جریان خون به اعضای متعدد تن و رگ ها را مسدود کند. نکته مهمی که می بایست به خاطر داشته باشید آن می باشد که اغلب کسانی که به تنگی روزنه آئورت مبتلا هستند، هیچ دسته علائم قابل مشاهدهای را تجربه نمیکنند، تا زمانی که این روزنه به قدری تنگ شود که میزان خونی که از آن جریان پیدا میکند، به طور قابل ملاحظهای کمتر یابد. این مورد قضیه همینطور می تواند نشان دهد که آیا شما رگ های خونی تبارک شده در اطراف قلب دارید یا این که خیر و همینطور از رسوب های احتمالی کلسیم بر بر روی تراز دریچه آئورت آگاه خواهید شد. یکی از از مشکلات و دلایل عفونت های گلو، تب روماتیسمی می باشد که می تواند سبب ساز به ایجاد جراحت و لکه بر روی بافت روزنه آئورت افراد شود. دلیل بزرگ شدن این ماهیچهها آن هست که اهمیت تنگ شدن دریچه آئورت، بطن قلب ناچار است سختتر عمل کند تا بتواند خون کافی را از همین دریچه تنگ به باطن سرخرگ آئورت بفرستد. چنانچه ترمیم دریچه میترال قابلیت و امکان پذیر نباشد، جراح می تواند آن را کلیدی دریچه تصنعی و مصنوعی ساخته شده بوسیله انسان (مکانیکی) یا این که ساخته شده از بافت انسان یا این که گاو یا خوک جایگزین ابعاد دریچه خطی کند. ۱۳- سپس از تزریق ماده حاجب پزشکی، پزشک معالج از طریق مانیتور آن را تماشا می نماید و از شما می خواهد نفسی عمیق بکشید و به جهت یک‌سری ثانیه آن را حبس کنید. همین ماده ممکن هست وارد دهانتان شود و مزهای شبیه به فلز یا این که شادی در دهانتان ساخت کند یا این که این که باعث سردردی کوتاه شود. نکته مهمی که لازم میباشد در اینجا ذکر شود آن هست که فرد در گیر به تنگی روزنه آئورت ممکن می باشد هیچ مدل علائمی نداشته باشد، اما در صورتی که تحرک فیزیکی معمول او در حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و یا این که در گیر ضعف شدید و غش شده است، اضطراری می باشد به دکتر مراقب سلامت مراجعه نماید تا احتمال پیدایش نارسایی قلبی در او آیتم بررسی قرار گیرد. دیواره کلفت شده بطن قلب فضای بیشتری را در محیط پایینی قلب اشغال می‌کند و به همین ترتیب جای کمتری برای خون باقی می ماند و خون کافی به جهت کل بدن نمیتواند تأمین شود، در سرانجام شخص بیمار به نارسایی قلبی دچار میشود. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم دریچه خطی کولر لطفا از کاغذ ما بخواهید.

نظر شما چیست ؟