انفجار خودروی حامل کارمندان وزارت دفاع افغانستان

نظر شما چیست ؟