انتقال 11 محکوم ایرانی از ارمنستان به کشور

نظر شما چیست ؟