انتخابات آمریکا: توزیع غذای رایگان میان رای دهندگان (فیلم)

نظر شما چیست ؟