امکان لغو سفارش فروش سهام عدالت فراهم شد

نظر شما چیست ؟