امتیاز ویژه عمان به سرمایهگذاران ایرانی

امتیاز ویژه عمان به سرمایهگذاران ایرانی

در آن بازه صحار یکی از از بنادر اهمیت تجارتی عمان بود وکشتیهای تجارتی از همین بندر حساس به سواحل آفریقا و مدغشقر وشرق اقصی رسیده بودند. اهمیت به روی صحنه آمدن ناصر الیعربی در پی خارج راندن پرتغالیها از عمان میشود، ولی فهم می‌نماید که خارج راندن پرتغالیها از عمان سوای همبستگی کل مردمان عمان قابلیت و امکان پذیر نیست، لذا در ابتداء امر میکوشند کل مردمان وطوایف عمان به دور خویش توده آوری نماید وسپس دارای پرتغالیها وارد پیکار شود. در مقطع حکمرانی «آلجلندی» اسلام وارد عمان شدهاست. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در جریان سفر به عمان حساس قیس الیوسف «وزیر تجارت، صنعت و گسترش سرمایه گذاری سلطنت عمان» خود بر گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری حیاتی عمان همراستا مهم رابطه ها دوستانه دو کشور تأکید کرد. کشورهای عربی با آغاز مبارزه سوریه و هجوم ها رژیم اسد به غیرنظامیان در سال 2011 رابطه ها دیپلماتیک خویش مهم این رژیم را جدا یا این که محدود کردند. اگر به دنبال کار در عمان هستید، می توانید کلیدی اعتماد به متخصصان مجموعه مهاجرتی اپلای من، در راستا کاریابی و دریافت پیشنهاد شغلی در عمان، به راحتی و در مدت زمان کوتاهی به هدف خویش برسید و اهمیت هزینه های مقرون به صرفه، ویزای کاری عمان را دریافت نمایید. خرید ملک بوسیله اتباع خارجی در عمان پیشرفت نسبتا جدیدی در قوانین عمان است. دانشجویان خارجی حین علم آموزی میتوانند اساسی اشتغال در عمل دانشجویی (حداکثر 20 ساعت در هفته) گوشه ای از هزینههای تحصیل و زندگی در عمان را پوشش دهند. از این رو وضعیت قابل قبولی را به جهت جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده است. به جهت تحقیق در مورد یک بخش، حوزه حرفه ای یا این که شرکت خاص، می توانید روزنامه های انگلیسی گویش Oman Economic Review و Business Today Oman را امتحان کنید. بعد از آن از وفات محمد بخش اعظمی از اعراب شبه جزیره عربستان اسلام را رها نموده وبه آیین اجدادشان برگشتند، عمانیها به جهت خونسار نمودن این اتفاق در جنگهایی که بنام (جنگ رَدّه) دارای اسمو رسم بود کمپانی داشتند. سلطان عمان اسلام را پذیرفتند ومردم عمان یک پارچه به دین اسلام گرویدند، وازآن به آنگاه عمان یک عدد از قلعههای بزرگ اسلام واز مدافعین اسلام در جنگهای ردّه بود. حکم بنی نبهان در حیطه داخلی در قرن نهم هجری پایان یافت. پرتغالیها مدت یک قرن ونیم در عمان میمانند. در قرن ۱۶ میلادی پرتغالیها از رأس الرجاء الصالح میگذرند وتقریباً برتمام شهرهای ساحلی شرق آفریقا دست مییابند، آن گاه به ساحل هند و اقیانوس هند میرسند. در سال ۱۵۰۷ میلادی پرتغالیها بر عمان حمله می‌نمایند وبعد از مقاومت شدید از جانب عمانیها سر انجام غالب میشوند عمان هتل های مناسب عمان را اشغال کنند. اسم عمان به خاطر انتساب آن به شخصي بنام عمان میباشد كه او را فرزند قحطان يا از نوادگان ابراهيم(ع) ميدانند.

نظر شما چیست ؟