اقساط وام نوسازی تاکسیرانی تهران به تعویق افتاد

نظر شما چیست ؟