افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران (+جزئیات)

نظر شما چیست ؟