افزایش مبتلایان کرونا در ترکیه به بیش از ۳۰ هزار نفر

نظر شما چیست ؟