افزایش قربانیان کرونا در یزد به ۱۵۵ نفر

نظر شما چیست ؟