افزایش قربانیان کرونا در آمریکا به بیش از ۶۰ هزار نفر

نظر شما چیست ؟