افزایش قربانیان کرونا در آمریکا به بیش از ۲۵ هزار نفر

نظر شما چیست ؟