افزایش فوتی های کرونا در آمریکا به 50370 نفر

نظر شما چیست ؟