افزایش آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی

نظر شما چیست ؟