افتتاح اولین کلینیک سوگ کشور در زنجان

نظر شما چیست ؟