اعلام وضعیت اضطراری در سراسر ژاپن به دلیل کرونا

نظر شما چیست ؟