اعلام شیوه نامه بازگشایی مساجد در مناطق سفید

نظر شما چیست ؟