اطلاعات کلی درباره کانادا بهترین کشور دنیا برای مهاجرت

اطلاعات کلی درباره کانادا بهترین کشور دنیا برای مهاجرت

کشور کانادا (mohajeraat.com) با داشتن ثبات سیاسی و اقتصادی، همچنین زمینههای علمی و اجتماعی قوی، فضای اقتصادی و مالی تحت کنترل و مقبولیت در سطح بینالملل، یکی از بهترین کشورها برای سرمایهگذاری است. فرصتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای همه یکسان و برابر است و زنان، مردان، کودکان، و سالمندان به صورت مساوی در قوانین کانادا مورد احترام و پاسخگو می باشند. همچنین دانشجویانی که از یک دوره co-op پذیرش گرفتهاند، میتوانند کارآموزی خود را به صورت مجازی در محل اسکان خود در کانادا یا حتی کشور خود سپری کنند. دانشجویان بین المللی فارغ التحصیل از کالج و دانشگاه های کانادا پس از اتمام دوره تحصیلی موفق به دریافت ویزای کار شده و ضمن فرصت کار کردن در شرکت های معتبر بین المللی شرایط اخذ اقامت این کشور را ایجاد می نمایند .افرادی که متاهل می باشند در صورتی که یک نفر موفق به دریافت ویزای دانشجویی گردد نفر دوم بعنوان همراه می تواند ویزای کار بگیرد .همچنین متاهلی که دارای فرزند می باشند می توانند از طریق تحصیل فرزند اقدام نمایند و پس از ورود به کانادا جهت ویزای تحصیلی خود اقدام کرده و در نهایت برنامه ریزی لازم برای اخذ اقامت کانادا را انجام دهند .

{||||||||||||||||}

کانادا