استخدام فوری 135 هزار نفر در سراسر کشور (لینک)

نظر شما چیست ؟