استاندار قم: تعطیلی اماکن مذهبی تا نیمه اردیبهشت‌

نظر شما چیست ؟