استاندار تهران: آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ هستیم