از کدام دانشگاه های جهان می توان پذیرش تحصیلی رایگان گرفت؟

نظر شما چیست ؟