از پیستون موتور خودرو خود چه می دانید؟

از پیستون موتور خودرو خود چه می دانید؟

پیستون دمپایی گوشه ای از دامنه را بریده و فقط سطوحی را که در جلو و پشت دیواره سیلندر قرار دارا‌هستند باقی می پیستون تبریز در تهران گذارد. 4. لازم به ذکر است بر روی پکینگ (p03)، دو گاید در دو طرف وجود داراست که گاید (G03) به آن دو به جهت مرکز نگه داشتن قطعه و نگهداری از سیلندر کمک می رساند. مسافت سیلندر و پیستون را که همان لقی پیستون میگویند روغن مالامال می نماید که حرکت راحتتر پیستون را به یار دارد. همان طور که در بخش قبل توضیح دیتا شد، تقسیم بندی رینگ بر مبنای کارکرد و همچنین محل قرارگیری شکل می گیرد. سایز پیستون به نوع ای در حیث گرفته شده تا کمترین میزان لقی در گژن پین و همچنین در بوش (ویا سیلندر) را داشته باشد. قوانین و مقررات ارسال بینش در زومیت را مطالعه کرده و آن ها را میپذیرم. عملکرد پیستون در خودرو این می باشد که به تیتر یک پلاگین متحرک در سیلندر عمل کرده و نصیب پایینی گوشه و کنار احتراق را تشکیل دهد. بعد به وسیله غلاف اختصاصی به پیچ های شاتون ضربه های ملایمی را وارد کرده و شاتون را همپا پیستون خارج آورید. یکی از از این تجهیزات حیاتی ماشین ، پیستون خودرو است که میتواند براساس مکانیزم طراحی شده انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل نموده و در نهایت همین حرکت، به چرخها و به رخ حرکت چرخشی منتقل بوش پیستون تبریز میشود. میل لنگ این حرکات رفت و برگشتی را به حرکت دورانی تبدیل میکند. این حیطه هست که اکثر گسترش می یابد و بنابراین از نصیب پایین پیستون یک مخروط به درون تولید می شود تا مسافت بیشتری در بین همین تاج و حلقه پیستون در اطراف تراز بالا ایجاد شود. تقریباً کلیه پیستون های مدرن حساس دریچه ای میباشند که مسافت ای را در اطراف روزنه ها در بالای ضربه پیستون ساخت می کند. حوزه‌ دیواره استوانه ای بالای رینگ فشاری، به وسیله رینگ ها جاروب نمی شود و براین اساس ساییدگی کمتری را متحمل می شود. رینگ ها در این میان، نقشی با ایفا می کنند. حتمی به ذکر می باشد در هنگام ایجاد شیار، شیار عمودی را پاره ای مایل ساخت می کنند تا سیلندر، دچار خط اتادگی نشود. پس می بایست پیستونی به شدت پهن و پهناور اهمیت شاتونی دوچندان بلند داشته باشند تا بتوانند اقتدار دوچندان زیادی را تولید کنند . شیار کنترل روغن مهم شکاف هایی میباشد که می تواند روغن اضافی را به راحتی به داخل میل لنگ تخلیه کند. برای دوری از زدن پیستون در اکثری از موتور ها از پیستون هایی استفاده می شود که گژن پین آنها اندکی خارج از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون میباشد که منزله سطح فشار گیر حساس (شکل 10) عمی می کند. آلومینیوم کانادایی پس از آزمون به طریق اسپکتروفتومتری، قالبگیری شده و در وزنهای یکسان و در بعد ها دقیق با تلرانس 0/005 میلیمتر ماشینکاری ظریف می شود و بعد به طرز سرد روکشکاری قلع انجام می شود، عاقبت اینکار پیستونی اصلی بعد ها ظریف بوده که بر اثر حرارت تغییر سایز نمی دهد روکش قلع سبب کمتر اصطکاک و خوردگی شده و ارتفاع عمر پیستون را افزایش می دهد. رینگ های فشاری طبق معمول از چدن جامد ساخته می شوند و فشار خارجی را به دیواره سیلندر وارد می کنند. فشار اعمال شده خارجی فشاری میباشد که گازهای احتراق بر بر روی حلقه پیستون وارد آورده و سبب انبساط آن می­شوند. با اضافه کردن درصدی سیلیکون به آلومینیم ( حدود 16 %) میزان انبساط حرارتی به نحو چشم گیری کاهش می یابد. هر دو انتهای میله اتصال به شکل آزاد قابل چرخش هستند. دو نوع دامن وجود دارد. همین بدان مضمون‌ است که فشار مداوم به جهت کاهش وزن میله اتصال و پیستون وجود دارد. پیستون خیر صرفا در معرض نیروهای عمودی در هنگام احتراق قرار می گیرد ، بلکه نیروهای جانبی ناشی از تغییر تحول مداوم زاویه میله اتصال هم در آن موءثر است. و الگوی رایج اینگونه پیستونهای ؛ وجود شکستگی در قسمت فوقانی پیستون است . بیش از 60 درصد اصطکاک باطن موتور از حرکت گروه پیستون ناشی می شود ، بدین ترتیب این نصیب از اصلیترین بخشهای تمرکز به جهت بهبود کارایی موتورها است. رینگ فشاری 70 درصد حرارت محفظه احتراق را از این قطعه به جداره سیلندر منتقل می­کند. به فضاهای دربین این شیارها زمین رینگ گفته می شود. این مدل پیستون و میللنگ همپوشانی بیشتری دارند و بدور موتور را ارتقاء میدهند. پیستون های بزرگتر و فشار گاز بخش اعظم اقتدار بیشتری را تأمین می کند. استعمال از سوخت بی کیفیت باعث تولید دوده و کربن بیشتری درمحفظه احتراق می گردد که کلیدی گذشت دوران و تجمع این کربن ها موجب ایجاد قفل رینگ و صدمه به موتور ماشین شما می شود. حلقه های پیستون در اطراف پیستون قرار می گیرند و مسافت کمی میان دیواره پیستون و سیلندر ایجاد می کنند. در صورت قطع شدن این خنك كاري پیستون بر اثر حرارت حاصل از احتراق منبسط شده و اهمیت تراز داخلي بوش تماس پیدا مي كند. در تولید بوشهای KIEK از چدن خاکستری بدون مواد بازیافتی استعمال شده و پس از ریخته گری به طرز اسپکتروفتومتری در اختیار گرفتن شده و بوسیله اتومبیل آلات پیشرفته تراش خورده و بعد از آن حیاتی دستگاه های هونینگ، مرحله داخلی بوش به صورت Plateau Honing در آمده و آن گاه به امداد ابزار پیشرفته میزان گیری، بعد ها داخلی بوش از 9 تا 12 نقطه به رخ هم‌زمان ساعت زده می شود، نتیجه این فعالیت بوش یکدست مهم سایز متساوی در کل ارتفاع بوش و سوای دو پهنی می باشد.

نظر شما چیست ؟